Newsy

WAŻNA BITWA W WALCE O MAŁŻEŃSTWA JEDNOPŁCIOWE

Grzegorz i Krzysztof są jedną z dwóch pierwszych polskich par jednopłciowych, których sprawa małżeństwa może mieć wpływ nas wszystkich!

Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej mówi wręcz o przełomie na drodze do wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce. Po przejściu krajowej procedury sądowej, nie bacząc na próbę zastraszenia przez Prokuraturę Generalną, pary gejów i lesbijek złożyły skargi na Polskę do Trybunału w Strasburgu. Ich sprawy zostały zarejestrowane w Trybunale, co ogłoszono na konferencji prasowej w Warszawie. Co to oznacza?

„W razie pozytywnego rozpatrzenia skarg Polska zostanie zobowiązana do wprowadzenia związków partnerskich i/lub równości małżeńskiej. Trzymajcie kciuki i bądźcie za miłością!” – apelują Grzegorz i Krzysztof, jedna z koalicyjnych par.

„Koalicja przeszła długą drogę i znajduje się na ostatniej prostej wiodącej do wyznaczonego przez siebie celu, czyli wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce” – informuje adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii.

„Ostatnia prosta” to oczywiście wniesienie skarg przeciwko Polsce do Trybunału w Strasburgu. Skargi czterech par czekają obecnie na rozpoznanie przez Trybunał.

„To niedopuszczalne, że w 2017 roku państwo nie chroni podstawowych praw swoich obywateli i obywatelek. Wyrok ETPCz powinien stanowić dla polskiego ustawodawcy jednoznaczny sygnał, że zapewnienie ochrony prawnej związkom osób tej samej płci jest obowiązkiem państwa” – mówi adw. Mikołaj Pietrzak z kancelarii Pietrak, Sidor i Wspólnicy

Zanim skargi zostały złożone do Trybunału w Strasburgu, wszystkie pary musiały przejść ścieżkę prawną dostępną w kraju, od urzędów stanu cywilnego, przez sądy rejonowe po sądy okręgowe. W przypadku wszystkich par sądy okręgowe utrzymały rozstrzygnięcia sądów rejonowych, które uznały, że Kierownicy Urzędów Stanów Cywilnych zasadnie odmówili przyjęcia dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa.

Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, jak i my wszyscy, musi uzbroić się w cierpliwość. Na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowiek czeka się około 3-4 lata. O tym, na jakim etapie są poszczególne sprawy, Koalicja będzie informować na uruchomionej właśnie stronie internetowej www.dostrasburga.pl.


Zdjęcie główne: Rita