Newsy

NIECH NAS USŁYSZĄ W GENEWIE!

Trwa akcja zbiórki pieniędzy na wyjazd reprezentacji Kampanii Przeciw Homofobii do siedziby ONZ

Tak się składa, że w maju tego roku polski rząd stanie przez Zgromadzeniem ONZ, aby przedstawić sprawozdanie z przestrzegania w Polsce praw człowieka i realizacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jak pisze Kampania Przeciw Homofobii „rządowy raport wysłany do ONZ przedstawia narrację władzy, a milczeniem pomija sprawy związane z nieprzestrzeganiem praw osób LGBT”. Dlatego na początku kwietnia przedstawiciele KPH chcą w siedzibie ONZ w Genewie spotkać się z reprezentantami ponad 30 państw, żeby powiedzieć im co władza robi w Polsce osobom LGBT.

„ONZ musi poznać pełny obraz sytuacji, aby móc odpowiednio zareagować na działania polskiego rządu. KPH i kilka innych organizacji stworzyło tzw. raport cieni – alternatywę dla raportu rządowego przestawiającą prawdziwą sytuację w Polsce. Ważne aby prawdziwą sytuację w Polsce poznały też inne kraje. Zagraniczne delegacje rządowe wezmą udział w sesji plenarnej. Mogą przywołać Polskę do porządku i rekomendować konkretne zmiany, z których będą potem Polskę rozliczać” – czytamy na stronie akcji.

Za pomocą platformy pomagam.pl już zebrano ponad 4600 złotych, czyli kwotę niezbędną do wyjazdu. Ale akcja trwa, bo im więcej uda się zebrać, tym więcej uda się w tej sprawie zrobić! Pomagajcie!

https://pomagam.pl/kph